ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ ΞΥΛΟΥ-ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4Αερόθερμη Εστία

Ενθετη Εστία


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΙΤ

Edilkamin Υδραυλικό KIT Ν3 Για εγκατάσταση εστίας με ανοιχτό δοχείο διαστολής.
Κατάλληλο για εγκατάσταση εστίας ή σόμπας καλοριφέρ σε συνδυασμό με λέβητα αερίου, με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. (Αποτελείται από: 1 τρίοδο εναλλάκτη, 1 κυκλοφορητή, 1 βαλβίδα συνδυασμός ασφαλείας και θερμικής εκτόνωσης, 1 ροοστάτη, 1 ηλεκτρονική πλακέτα) Για να δείτε τη λειτουργία του kit πατήστε εδώ


Edilkamin Υδραυλικό KIT Β Για εγκατάσταση εστίας με ανοιχτό δοχείο διαστολής.Ιδανικό για διαχωρισμό του πρωτεύοντος κυκλώματος από το δευτερεύον στην εγκατάσταση τζακιών, σομπών, καλοριφέρ και λέβητων ξύλου με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αποτελείται από: εναλλάκτη 30 πλακών, εναλλάκτη 20 πλακών, τρίοδη βαλβίδα, κυκλοφορητή τζακιού, κυκλοφορητή δικτύου, ανεπίστροφη βαλβίδα, 2 εξαεριστικά, βαλβίδα ασφαλείας και απομακρυσμένη οθόνη για διαχείριση της θερμοκρασίας.


Edilkamin Υδραυλικό KIT Α2 Για εγκατάσταση εστίας με κλειστό δοχείο διαστολής.Ιδανικό για διαχωρισμό του πρωτεύοντος από το δευτερεύον δίκτυο στην εγκατάσταση σομπών καλοριφέρ pellet. Αποτελείται από: εναλλάκτη 30 πλακών, κυκλοφορητή δικτύου, ανεπίστροφη βαλβίδα, 2 εξαεριστικά, βαλβίδα ασφαλείας και απομακρυσμένη οθόνη για διαχείριση θερμοκρασίας.


Edilkamin Υδραυλικό KIT 5 Για εγκατάσταση εστίας με κλειστό δοχείο διαστολής.Για εγκατάσταση εστίας μοναδικής πηγής θέρμανσης χωρίς παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ενδείκνυται και για συνδυασμό με λέβητα αερίου με πρόσθετο εναλλάκτη. (Αποτελείται από: δοχείο διαστολής, τρίοδη ηλεκτροβαλβίδα, κυκλοφορητή, βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης, βαλβίδα ασφαλείας, ανεπίστροφη βαλβίδα, μανόμετρο και ηλεκτρονικό πίνακα) Για να δείτε τη λειτουργία του kit πατήστε εδώ.


Edilkamin Υδραυλικό KIT 1 Για εγκατάσταση εστίας, ως μοναδική πηγή θέρμανσης με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. (Αποτελείται από: εναλλάκτη 20 πλακών, τρίοδη ηλεκτροβαλβίδα, κυκλοφορητή, βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης, βαλβίδα ασφαλείας, ροοστάτη και ηλεκτρονικό πίνακα) Για να δείτε τη λειτουργία του kit πατήστε εδώ.


Edilkamin Υδραυλικό KIT A1 Για εγκατάσταση εστίας με ανοιχτό δοχείο διαστολής. Εγκατάσταση τζακιών ή σομπών καλοριφέρ παράλληλα με λέβητα αερίου χωρίς παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αποτελείται από: εναλλάκτη 30 πλακών, κυκλοφορητή τζακιού, κυκλοφορητή δικτύου, ανεπίστροφη βαλβίδα, 2 εξαεριστικά, βαλβίδα ασφαλείας και απομακρυσμένη οθόνη για διαχείριση της θερμοκρασίας.


Edilkamin Υδραυλικό KIT Β Για εγκατάσταση εστίας με ανοιχτό δοχείο διαστολής. Ιδανικό για διαχωρισμό του πρωτεύοντος κυκλώματος από το δευτερεύον στην εγκατάσταση τζακιών, σομπών, καλοριφέρ και λέβητων ξύλου με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αποτελείται από: εναλλάκτη 30 πλακών, εναλλάκτη 20 πλακών, τρίοδη βαλβίδα, κυκλοφορητή τζακιού, κυκλοφορητή δικτύου, ανεπίστροφη βαλβίδα, 2 εξαεριστικά, βαλβίδα ασφαλείας και απομακρυσμένη οθόνη για διαχείριση της θερμοκρασίας.


Edilkamin Υδραυλικό KIT 2 Για εγκατάσταση εστίας με ανοιχτό δοχείο διαστολής. Για εγκατάσταση εστίας σε συνδυασμό με λέβητα αερίου χωρίς παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. (Αποτελείται από: εναλλάκτη 30 πλακών, κυκλοφορητή, βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης, βαλβίδα ασφαλείας και ηλεκτρονικό πίνακα) Για να δείτε τη λειτουργία του kit πατήστε εδώ.


Edilkamin Υδραυλικό KIT C Για εγκατάσταση εστίας με ανοιχτό δοχείο διαστολής.Ιδανικό για διαχωρισμό του πρωτεύοντος κυκλώματος από το δευτερεύον στην εγκατάσταση τζακιών, σομπών καλοριφέρ και λεβήτων ξύλου με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αποτελείται από: τρίοδο εναλλάκτη, κυκλοφορητή τζακιού, κυκλοφορητή δικτύου, ροοστάτη, 2 εξαεριστικά, ανεπίστροφη βαλβίδα, βαλβίδα ασφαλείας και απομακρυσμένη οθόνη για διαχείριση θερμοκρασίας.


Edilkamin Υδραυλικό KIT Ν3 BIS Για εγκατάσταση εστίας με ανοιχτό δοχείο διαστολής.Για εγκατάσταση εστίας σε συνδυασμό με λέβητα αερίου με παραγωγή ζεστού νερού χρήσης περιλαμβάνοντας κυκλοφορητή για το δευτερεύον κύκλωμα. (Αποτελείται από: 1 τρίοδο εναλλάκτη, 1 τρίοδη ηλεκτροβαλβίδα, 2 κυκλοφορητές, βαλβίδα συνδυασμό ασφαλείας και θερμικής εκτόνωσης, ροοστάτη και ηλεκτρονική πλακέτα) Για να δείτε τη λειτουργία του kit πατήστε εδώ.


Edilkamin Υδραυλικό KIT D Για εγκατάσταση εστίας με κλειστό δοχείο διαστολής. Για διαχωρισμό του πρωτεύοντος από το δευτερεύον κύκλωμα στην εγκατάσταση τζακιών ή σομπών καλοριφέρ και λεβήτων ξύλου με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αποτελείται από: κλειστό δοχείο διαστολής, τρίοδο εναλλάκτη, κυκλοφορητή πρωτεύοντος και κυκλοφορητή δευτερεύοντος δικτύου, ροοστάτη, 2 εξαεριστικά, ανεπίστροφη βαλβίδα, βαλβίδα ασφαλείας και απομακρυσμένη οθόνη για διαχείριση θερμοκρασίας.


Edilkamin Υδραυλικό KIT 6 Για εγκατάσταση εστίας με κλειστό δοχείο διαστολής. Για εγκατάσταση εστίας με παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. (Αποτελείται από: δοχείο διαστολής, εναλλάκτη 20 πλακών, ροοστάτη, τρίοδη ηλεκτροβαλβίδα, κυκλοφορητή, βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης, βαλβίδα ασφαλείας, ανεπίστροφη βαλβίδα, μανόμετρο και ηλεκτρονικό πίνακα). Ενδείκνυται και για συνδυασμό με λέβητα αερίου με πρόσθετο εναλλάκτη. Για να δείτε τη λειτουργία του kit πατήστε εδώ.


Edilkamin Υδραυλικό KIT 3 Για εγκατάσταση εστίας με ανοιχτό δοχείο διαστολής. Για εγκατάσταση εστίας σε συνδυασμό με λέβητα αερίου με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. (Αποτελείται από: 2 εναλλάκτες 30 και 20 πλακών, τρίοδη ηλεκτροβαλβίδα, κυκλοφορητή, βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης, βαλβίδα ασφαλείας, ροοστάτη και ηλεκτρονικό πίνακα) Για να δείτε τη λειτουργία του kit πατήστε εδώ.

picture

Υπολογίστε το κέρδος σας.

Υπολογίστε το κέρδος σας αντικαθιστόντας το πετρέλαιο ως κάυσιμη ύλη με το pellet η ξύλα.Δείτε την αρχική σας επένδυση και μάθετε πότε θα κάνετε απόσβεση των χρημάτων σας.Κάντε κλίκ εδώ.

Το Pellet ως κάυσιμο.

Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα...καντε κλίκ εδώ