ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ ΞΥΛΟΥ-ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4Αερόθερμη Εστία

Ενθετη Εστία


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ

Ο καθαρισμός καμινάδας μπορεί να αποτελεί ένα μικρό έξοδο αλλά είναι αποδεδειγμένα η πιο απαραίτητη εργασία που θα πρέπει να πραγματοποιούμε στο τζάκι μας μια φορά το χρόνο και αυτό γιατί η συντήρηση του, σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια μας, την ασφάλεια του σπιτιού και γενικότερα με την σωστή και αποδοτικότερη λειτουργία του.

Καύση των Ξύλων-Αιθάλη

Ως γνωστόν, από την καύση των ξύλων, εκτός της θερμότητας που εκλύεται, παράγεται και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) μαζί με ένα μικρό ποσοστό υδρατμών σε μορφή καπνού.Ο σχηματιζόμενος απο την χημική αυτή αντίδραση καπνός, διαφεύγει στη ατμόσφαιρα δια μέσου της καμινάδας, συσσωρεύοντας με αυτόν τον τρόπο στα εσωτερικά της τοιχώματα αιθάλη ή αλλιώς κρεόζοτο.

Η εναπόθεση της αιθάλης στα τοιχώματα της καμινάδας αλλά και στο θόλο αυτής, είναι μια σταδιακή φυσικοχημική διεργασία-αποτέλεσμα της καύσης των ξύλων- και από άποψη φυσικοχημικών ιδιοτήτων, περιλαμβάνει 3 μορφολογικά, διακριτά μεταξύ τους, στάδια:

  • Το πρώτο στάδιο αποτελεί την γνωστή σε όλους μας "καπνιά" , όπου το κρεόζοτο έχει την μορφή κονιορτομερίδιων σκόνης.
  • Στο δεύτερο στάδιο, το κρεόζοτο αποκτά κοκκιωδή πορώδη μορφή
  • Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο,έχει πραγματοποιηθεί πλήρης κρυσταλλοποίηση της αιθάλης και έχει την εικόνα "μαύρου κατόπτρου-γυαλιού"

Η βαθμιδωτή μετατροπή της αιθάλης είναι μια φυσική διεργασία που οφείλεται στις μεγάλες εναλλαγές της θερμοκρασίας που λαμβάνουν χώρα κατα την καύση των ξύλων και υπο τη μορφή του τρίτου σταδίου είναι εξαιρετικά επικύνδινη για την ασφάλεια μας, καθότι η κρυσταλλοποιημένη αιθάλη είναι εξαιρετικά ευφλεκτη.

Καθαρισμός Καμινάδας και Ασφάλεια

Όσο χρησιμοποιούμε το τζάκι μας,το ποσό της αιθάλης-κρεόζοτου που επικάθεται στα εσωτερικά τοιχώματα της καμινάδας, συνεχώς αυξάνεται.Η συνεχής αυτή εναπόθεση,έχει ως φυσικό-λογικό επακόλουθο την μείωση της διατομής της καμινάδας καθώς και την αλλαγή στην υφή των τοιχωμάτων της, τα οποία γίνονται περισσότερο "αδρά-άγρια" . Κατ'αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται πλέον σωστός-αποτελεσματικός ελκυσμός του καπνού, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το γνωστό φαινόμενο "το τζάκι μου μυρίζει",το οποίο γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό κατα τους θερινούς μήνες και σε μέρες έντονης υγρασίας, ενώ σε περιπτώσεις πλήρους απόφραξης της καμινάδας παρατηρείται το φαινόμενο "το τζάκι μου καπνίζει". Ένα άλλο συχνό πρόβλημα,λιγότερης σημασίας αλλά πολύ ενοχλητικό, που οφείλεται στην παντελή ή μη σωστή συντήρηση του τζακιού είναι η έντονη παρουσία νανόκοκκων και μικροσωματιδίων σκόνης στο σαλόνι μας.Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του γεγονότος ότι,σε περιπτώσεις παρουσίας καθοδικών ρευμάτων από την καμινάδα,ο εισερχόμενος καθοδικός αέρας,αποκολλά απο την καμινάδα τα υπολλείματα αιθάλης και τα εισαγάγει δια της ίδιας οδού εντός της οικίας. ανάφλεξη καμινάδας τζακιού,anafleksi kaminadas tzakiou ανάφλεξη καμινάδας τζακιού Τέλος, αναλύοντας τη σχέση μεταξύ καθαρισμού της καμινάδας και της ασφάλειά σας και ως λογική συνέχεια των όσων προείπαμε, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε, ότι η αιθάλη, αν δεν απομακρυνθεί εγκαίρως, είναι πολύ πιθανόν να αναφλεγεί εντός της καμινάδας και να αναπτύξει πολύ υψηλές θερμοκρασίες.Κατ'αυτόν τον τρόπο,τίθεστε σε κινδύνους όπως: πυρκαγιά, καταστροφή τεντών σε πολυκατοικίες από τις φλεγόμενες καυτρες που πετάγονται, αλλά και ρηγματώσεις στις τοιχοποιίες των όμορων διαμερισμάτων, εξαιτίας των μεγάλων διαστολών και θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στους τοίχους.