Υπολογιστε τα κερδη σας
Ετήσιο
Κατανάλωση Πετρελαίου (τόνους) Κόστος Πετρελαίου Κόστος Pellet Δ Πετρέλαιο - Pellet Κόστος Ξύλου Δ Πετρέλαιο - Ξύλο
Παράμετροι
Τιμή Πετρελαίου / τόνο Τιμή Pellet / τόνο Τιμή ξύλου / τόνο
Ισοτιμία Θερμογόνου δύναμης
Πετρέλαιο Pellet Ξύλο
Αρχική επένδυση αγοράς ενεργειακού τζακιού Αποσβεση σε έτη